• Englebert Psychotherapie & Coaching

 • Zoek resultaten

    Teken petitie Stop ROM  Rapport Algemene Rekenkamer maakt gehakt van ROMdata!  ROMdata zijn ongeschikt voor beoordeling kwaliteit van hulpverlening en bijgevolg is gebruik van deze data ONRECHTMATIG en in strijd met privacy en medisch beroepsgeheim  In een recent rapport van de

  Lees meer

  Privacybescherming van patiëntgegevens

  Sinds 1 januari 2014 is er een nieuw Zorgverzekeringsstelsel. Deze stelt dat op de behandelingsnota vertrouwelijke gegevens van u, NB via het internet, naar een landelijke database (de DIS) worden gestuurd. Englebert Psychotherapie & Coaching staat hier niet achter.

  Lees meer

  Meer informatie over het Kwaliteitsstatuut GGZ

  Om uw behandeling van uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, schrijft per 1 januari 2017 De Zorgverzekeringswet voor, dat de behandelaar moet voldoen aan de voorwaarden die beschreven worden in het "Kwaliteitsstatuut GGZ".   Vandaar dat u op mijn website informatie vindt die ik verplicht

  Lees meer