• Englebert Psychotherapie & Coaching

  • Kortdurende Dynamische Psychotherapie

    Kortdurende Dynamische Psychotherapie (vlgs Davanloo) heeft tot doel u ervan bewust te maken dat u gaandeweg in uw leven emoties bent gaan onderdrukken. Daardoor zijn er angsten/spanningen en afwerende automatismen ontstaan. U wordt dan alsmaar belemmerd adequaat en vrij te handelen. Daardoor ontstaan er weer spanningen en vaak ook lichamelijke klachten. Dit doet u in een vicieuze cirkel terecht komen.   Angsten en uw automatismen op angst zijn zo vanzelfsprekend geworden, dat u niet meer stilstaat bij uw ware emoties, deze niet meer (h)erkent. Terwijl uw emoties ( boos, blij, verdriet) u nou juist aangeven wat er in uw leven op dat moment speelt. Allerlei lichamelijke klachten en psychiatrische symptomen ontstaan hierdoor. Relaties raken er ernstig door verstoord, etc. (zie www.istdp.ca )

    Met behulp van deze vorm van psychotherapie leert u (h)erkennen welke emoties er bij u onder enerverende omstandigheden spelen, hoe deze emoties onderdrukt werden, waardoor u gespannen werd. U gaat herkennen hoe u, en dat u, automatisch met een scala aan lichamelijke reacties en ontwijkende gedragingen reageert op een conflictsituatie. Doordat u zich steeds bewuster gaat worden van uw aangeleerde automatische reacties, gaat u leren hoe u zich kunt bevrijden van uw spanningen, klachten en beperkend gedrag. U leert zorgvuldig met uzelf om te gaan. (zie www.vkdp.com ).

  • Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie)

    Relatie- en gezinstherapie, met name de multi-generationele gezinstherapie van Maurizio Andolfi, is een psychotherapievorm die ook wel systeemtherapie wordt genoemd. De term systeem duidt op de sociale netwerken of systemen waar ieder van ons deel van uitmaakt: ons gezin, onze familie, onze partnerrelatie, onze werk- en vriendenkring. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners, het gezin worden uitgenodigd samen tijdens de sessies te onderzoeken en begrijpen wat er speelt. In de therapie staan de problemen tussen de betrokkenen centraal. De psychotherapeut onderzoekt en bewerkt vooral de wisselwerking tussen partners of gezinsleden. (zie www.nvrg.nl )