• Englebert Psychotherapie & Coaching

  • Kortdurende Dynamische Psychotherapie - ISTDP -

    Kortdurende Dynamische Psychotherapie (IStDP) heeft als doel u te helpen zich ervan bewust te worden hoe u zo gespannen wordt en welke onbewuste reacties u belemmeren bij het vrij handelen. Gaandeweg uw leven bent u, in specifiek voor u bedreigende omstandigheden, het contact met uw gevoelens verloren (met name boosheid en verdriet). Daardoor zijn er (veelal onbewust) angst- en spanningsreacties ontstaan die uw vrij handelen beperken. Hierdoor komt u weer onder spanning/stress te staan en ontwikkelen zich vaak lichamelijke klachten. U belandt in een vicieuze cirkel. Spanningen en uw automatische reacties op angst/bedreigingen zijn zo vanzelfsprekend geworden, dat u niet meer weet stil te staan bij uw ware emoties; u herkent deze niet meer. Terwijl onze emoties: boos-blij-verdriet ons juist aangeven wat er in ons leven op dat moment aan de hand is. Uiteindelijk ontstaan er door dit proces vaak onbegrepen lichamelijke klachten en symptomen; persoonlijke- en werkrelaties raken er ernstig door verstoord. (zie  www.istdp.ca )

    Met behulp van deze vorm van psychotherapie - ISTDP - leert u (h)erkennen welke emoties er bij u onder enerverende omstandigheden spelen, hoe deze emoties ondergeschikt zijn geworden, waardoor u veel spanningen in uw lichaam ervaart.

    Tijdens de behandeling gaat u herkennen hoe u, en dat u, automatisch met een scala aan lichamelijke reacties en emotie-ontwijkende gedragingen reageert op een conflictsituatie. Doordat u zich steeds bewuster gaat worden van uw aangeleerde automatische reacties, gaat u leren hoe u uw spanningen kunt begrijpen. U leert zorgvuldig met uzelf en met uw emoties om te gaan. (zie www.vkdp.nl ).

  • Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie)

    Relatie- en gezinstherapie, met name de multi-generationele gezinstherapie van Maurizio Andolfi, is een psychotherapievorm die ook wel systeemtherapie wordt genoemd. Het ontstaan van (individuele) problemen wordt begrepen vanuit de gezinsdynamiek. De term systeem duidt op de sociale netwerken of systemen waar ieder van ons deel van uitmaakt: ons gezin, onze familie, onze partnerrelatie, onze werk- en vriendenkring. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners/de gezinsleden, mede worden uitgenodigd om samen tijdens de sessies te onderzoeken en te begrijpen wat er binnen hun relaties speelt. In deze therapievorm worden problemen begrepen als resultante van de interacties tussen de betrokkenen. Er is niet een schuldige.  De psychotherapeut en de betrokkenen onderzoeken en werken samen de wisselwerking tussen partners en gezinsleden te optimaliseren. (zie www.nvrg.nl )