• Englebert Psychotherapie & Coaching

  • Kortdurende Dynamische Psychotherapie - ISTDP -

    Kortdurende Dynamische Psychotherapie (vlgs Davanloo) heeft tot doel u ervan bewust te maken dat u gaandeweg in uw leven emoties, zoals woede en verdriet, bent gaan onderdrukken. Daardoor ontstaan er angst- en spanningsreacties (veelal onbewust) en u bent vervolgens belemmerd vrij te handelen; hierdoor komt u weer onder spanning te staan en ontwikkelen er ook vaak lichamelijke klachten. U belandt in een vicieuze cirkel. Spanningen en uw automatismen op angst zijn zo vanzelfsprekend geworden, dat u niet meer stilstaat bij uw ware emoties; deze niet meer (h)erkent. Terwijl uw emoties: boos, blij, verdriet) u juist aangeven wat er in uw leven op dat moment speelt. Uiteindelijk ontstaan hier allerlei lichamelijke klachten en psychiatrische symptomen door; relaties raken er ernstig door verstoord, etc. (zie bijvoorbeeld www.istdp.ca )

    Met behulp van deze vorm van psychotherapie - ISTDP - leert u (h)erkennen welke emoties er bij u onder enerverende omstandigheden spelen, hoe deze emoties onderdrukt worden, waardoor u vooral gespannenheid voelt. U gaat herkennen hoe u, en dat u, automatisch met een scala aan lichamelijke reacties en emotie-ontwijkende gedragingen reageert op een conflictsituatie. Doordat u zich steeds bewuster gaat worden van uw aangeleerde automatische reacties, gaat u leren hoe u zich kunt bevrijden van uw spanningen, klachten en beperkend gedrag. U leert zorgvuldig met uzelf om te gaan. (zie www.vkdp.nl ).

  • Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie)

    Relatie- en gezinstherapie, met name de multi-generationele gezinstherapie van Maurizio Andolfi, is een psychotherapievorm die ook wel systeemtherapie wordt genoemd. De term systeem duidt op de sociale netwerken of systemen waar ieder van ons deel van uitmaakt: ons gezin, onze familie, onze partnerrelatie, onze werk- en vriendenkring. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners, het gezin worden uitgenodigd samen tijdens de sessies te onderzoeken en begrijpen wat er speelt. In de therapie staan de problemen tussen de betrokkenen centraal. De psychotherapeut onderzoekt en bewerkt vooral de wisselwerking tussen partners of gezinsleden. (zie www.nvrg.nl )