• Englebert Psychotherapie & Coaching

 • Wat is psychotherapie?

  Psychotherapie is een effectieve behandelmethode bij emotionele problemen, dieperliggende psychologische problematiek en bij sommige lichamelijke klachten. De psychotherapeut of klinisch psycholoog wordt ingeschakeld omdat een paar gesprekken met andere hulpverleners vaak ontoereikend zijn.

  Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een BIG-geregistreerde, ter zake deskundige specialist of psychotherapeut. De BIG-registratie van de klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut geeft aan dat u met een wettelijk erkende hulpverlener te maken heeft. Andere hulpverleners mogen deze beschermde titel niet gebruiken.

  De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u conflicterende situaties van verschillende kanten te bezien, uw angsten te begrijpen en zo mogelijk te verminderen, trouw te blijven aan uw emoties, deze te herkennen, te respecteren en probleem oproepende situaties te leren hanteren. De duur van de therapie is afhankelijk van de onderliggende problematiek. Na de start komen we twee keer per maand bij elkaar. 

   Redenen om in psychotherapie te gaan?

  De redenen zijn heel verschillend. Pijnlijke en traumatische gebeurtenissen of problematische gezinservaringen liggen vaak ten grondslag aan de problematiek. Cliënten zijn dikwijls doodmoe en gespannen, blokkeren onbewust hun emoties, cijferen zichzelf weg en weten niet waar hun spanningsklachten vandaan komen. Veel van mijn cliënten kampen met angst- en/of depressieve klachten, emotionele- of relationele problemen.

 • Verschil tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychiater

  De gz-psycholoog
  De gz-psycholoog wordt ingeschakeld bij niet gecompliceerde psychische en psychosociale problemen. Ingeschat wordt dat de client aan een zestal gesprekken voldoende heeft.

  De psychotherapeut
  De psychotherapeut is verder opgeleid en werkt aan dieper liggende problematiek. Deze problematiek ligt vaak geworteld in de persoonlijkheid en is vaak sterk verweven met de relationele context. De psychotherapeut is in staat deze te begrijpen en beschikt over behandelmethoden die verder gaan dan de gz-psycholoog. De behandeling kan er bijvoorbeeld op gericht zijn meer inzicht in de onderliggende dynamiek te krijgen en daar eventueel veranderingen in aan te brengen.

  De klinisch psycholoog
  De klinisch psycholoog is psycholoog-specialist. Hij heeft na zijn opleiding tot gz-psycholoog een driejarige postacademische opleiding gevolgd. Hij heeft expertise op het gebied van complexe diagnostiek; wetenschappelijk onderzoek; het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden en heeft ervaring op managementgebied. Bij zowel klinisch psychologen als psychiaters kan psychotherapie deel uitmaken van hun kerntaak.

  De psychiater 
  De psychiater is arts en medisch-specialist. Behalve over specialistische (psychiatrische) expertise heeft hij therapeutische kennis en vaardigheden op het niveau van de psychotherapeut. Psychiaters kunnen, omdat zij arts zijn, medicijnen voorschrijven. 

  Zie modules psychotherapie

 • De kosten

  Wanneer u voor de specialistische GGZ in aanmerking komt, worden de kosten bij een restitutiepolis geheel vergoed; heeft u een naturapolis dan krijgt u een gedeelte vergoed.