• Englebert Psychotherapie & Coaching

 • Aanmelding nieuwe cliĆ«nten

  U kunt zich eenvoudig per telefoon of per e-mail aanmelden voor een eerste probleeminventariserend gesprek. Ga hiervoor naar "Contact" om het contact formulier in te vullen en te versturen.
  Wanneer u mij opbelt vraag ik u in het kort te schetsen waar u hulp voor zoekt. Op basis daarvan bespreken wij hoe ik u het beste denk te kunnen helpen. In het kort leg ik u mijn werkwijze uit en kan ik u een kostenraming geven.
  Op grond van de aanmeldingswachttijd (zie onder wachttijden) maken we een afspraak voor de intake. Een à twee inventariserende gesprekken zijn nodig om  vast te stellen wat de aard, de duur en de oorsprong van uw klachten zijn. We bekijken de context waarin het probleem of de conflicten zich hebben ontwikkeld, wat uw persoonlijke kijk hierop is, wat u al heeft ondernomen om het probleem aan te pakken en wat u wilt bereiken met de therapie. Op grond van de verzamelde informatie stel ik u voor welke behandeling geïndiceerd is.

  Aanmeldingsformulier

 • Zorgverzekering

  Uw behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed wanneer uw huisarts u heeft doorverwezen. Vanaf 2017 is er sprake van een regiebehandelaar in plaats van een hoofdbehandelaar. Op grond van mijn opleiding en ervaring ben ik  regiebehandelaar en als klinisch psycholoog (specialist art.14) BIG-geregistreerd.

  Afhankelijk van de door u afgesloten zorgverzekering (de restitutie- of naturapolis) krijgt u respectievelijk het zogenaamde marktconforme tarief vergoed of  bij de naturapolis 65% daarvan.

  Wanneer u voor de specialistische GGZ gediagnosticeerd bent kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering. In mijn praktijk werk ik uitsluitend met de zogenaamde Opt-Out regeling. Dit houdt in dat wij samen een privacyverklaring tekenen waarbij wij overeenkomen dat er op de eindnota naar de verzekeraar toe geen diagnostische- en behandelinformatie wordt vermeld. Hiermee geeft u aan dat u niet wilt dat derden privacygevoelige informatie over u kunnen inzien. De bestuursrechter heeft dit eind 2013, op basis van de Europesche Rechten van de Mens bepaald.

  Komt u voor coaching of mediation ook dan blijft uw privacybescherming uiteraard onverminderd van kracht.

 • Kwaliteitsstatuut

  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit geldt zowel voor behandelaren die werken binnen de generalistische basis GGZ als voor hen die werken binnen de gespecialiseerde GGZ.

  Kwaliteitsstatuut 2022

 • Betalingsvoorwaarden

  Tijdens onze eerste afspraak worden de betalingsvoorwaarden aan u overhandigd en besproken. Hierin staat onder andere beschreven dat u maandelijks een nota ontvangt die u binnen 14 dagen na ontvangst dient te voldoen. Ook spreken wij af dat bij verhindering van een geplande sessie tot uiterlijk twee werkdagen ( 2 x 24 uur) voor de sessiedatum dient te worden geannuleerd. Er worden u dan geen kosten in rekening gebracht. 

  Formulier Betalingsvoorwaarden

 • Wachttijden

  De beide wachttijden zijn bij mij niet afhankelijk van de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent.
  De aanmeldingswachttijd is de tijd tussen het telefonisch contact en de datum van intake.
  De behandelingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen diagnosegroepen.

   

 • 2 weken

  De aanmeldingswachttijd

  De aanmeldingswachttijd

  2 weken

 • 4 weken

  De behandelingswachttijd

  De behandelingswachttijd

  4 weken

 • 27 oktober 2023

  Datum laatste update wachttijden

  Datum laatste update wachttijden

  27 oktober 2023