• Englebert Psychotherapie & Coaching

 • Coaching

  Wat is coaching?
  Coaching heeft als doel u te inspireren en te stimuleren uw persoonlijke en professionele ontwikkeling een groei door te laten maken. Uw kwaliteiten en competenties worden gemobiliseerd en verder ontplooid doordat u met coaching leert uw zelfreflectie en uw bewustzijn te verhogen. Dwingende adviezen of instructies worden niet gegeven. Na een probleeminventariserend interview krijgt u een voorstel voor een plan van aanpak.

  Wanneer kiest u voor coaching?
  Momenteel is het werken met een coach al lang geen bijzonderheid meer. Steeds meer managers, specialisten en ondernemers hebben een Personal of Executive Coach omdat zij hun deskundigheid of kwaliteiten willen aanscherpen of verhogen. Zij die aan het begin van hun carrière staan, gebruiken in toenemende mate een coach om hun doelen zorgvuldig af te stemmen, (eerder) te bereiken en barrières ernaartoe op te heffen. Daarnaast schakelen steeds meer organisaties en teams die betere prestaties willen een coach in. Bent u er nog niet uit wat in uw situatie de meest gepaste vorm van steun in roepen is, dan kan een oriënterend gesprek u van dienst zijn.

  Waarin onderscheidt coaching zich van psychotherapie, training of advies?
  De psychotherapeut werkt met cliënten die in hun dagelijks functioneren dusdanig gehinderd worden door hun problematiek dat zij er allerlei relationele, persoonlijke of lichamelijke klachten door hebben gekregen. Soms dreigen zij buiten de boot te vallen. Veelal verwijst de dokter hen door naar de psychotherapeut of psycholoog.
  De coach die eveneens zijn psychotherapie registratie heeft, zal in staat zijn de dieper liggende persoonlijke dynamiek van de coachee vast te stellen en de rol die dat in zijn/haar leven speelt te begrijpen. Hij weet de kwaliteiten van de coachee vrij te maken. Een psychotherapeut-coach onderscheidt zich van een trainer of adviseur door zijn gedragswetenschappelijke kennis. Bovendien heeft hij kennis van de invloed die de persoonlijkheids- structuur van iemand heeft op vigerende kwesties. Zijn werkervaring met betrekking tot onderliggende psychologische conflicten completeert de coaching. Bovengenoemde factoren zijn nogal eens oorzaak van het vastlopen van coachingstrajecten.

  De psychotherapeut-coach kan dus op een verantwoorde manier inzichtgevende interventies plaatsen. Bij niet-psycholoog coaches komt het helaas nogal eens voor dat zij de coachee blijven aanmoedigen door te gaan, terwijl er gemist wordt dat er specifieke psychologische problematiek ten grondslag ligt aan het herhaald falen.

 • Executive Coaching
  Executive Coaching is er voor de CEO, de ondernemer, de (top)bestuurder, de manager en de professional. Veelal werkt u lonely at the top. Binnen het executive coachen kunt u risicoloos allerlei kwesties, posities, twijfels en zorgen voor het voetlicht laten komen. De coach weet nieuwe gezichtspunten te mobiliseren, heeft kijk op de dynamiek van het interactionele proces en de organisatie zelf, kan sparren en is de neutrale, niet-belanghebbende derde, die door weet te vragen, anders dan uw vrienden of compagnon. De coach helpt u heldere keuzes te maken. U kunt vrijuit praten en hardop nadenken met iemand die geen direct belang heeft bij uw keuzes. 

 • Performance Coaching
  Vraagstukken waarin presteren centraal staat
  Het ontwikkelen van individuele competenties
  Het verbeteren van persoonlijke performance (mental coaching)
  Het verbeteren van team performance 

 • Loopbaan Coaching
  Vraagstukken in het kader van carrière en arbeid:
  Carrièreplanning
  Re-integratie
  Ontwikkelen van werkgerichte competenties 

 • Personal Coaching
  Vraagstukken rond werk/prive balans
  Vraagstukken rond zingeving
  Algehele persoonlijke ontwikkeling
  Vraagstukken rond relaties. 

 • Counseling
  Bij blijvende stresserende individuele vraagstukken kan counseling een oplossing bieden. Counseling wordt vooral ingezet bij relatief lichte problematiek.
  Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie gebruikt, met als doel om problemen op te lossen of te verlichten. Toch is counseling (met nadruk) geen psychotherapie. Zo houdt counseling zich niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psychosociale problematiek. Counseling richt zich primair op het ‘hier-en-nu’. Counseling heeft de voorkeur als problemen een (lichte) psychosociale achtergrond hebben; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren of om inzichten te krijgen bij existentiële vragen; denk aan vragen over het nut van het eigen bestaan, onze identiteit: wie ben ik, wat wil ik, waar wil ik naar toe werken?

  Uitgangspunten bij coaching
  Coaching helpt u ineffectief gedrag in de werk- of privésfeer weg te nemen. Het biedt ook de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag en dit gedrag te vast te houden. Coaching is zeer nuttig in het kader van competentiemanagement. Competenties die onvoldoende ontwikkeld zijn, kunnen met coaching rijpen. Coaching vergroot uw inzetbaarheid, uw zelfvertrouwen, uw zelfbewustzijn (kwaliteiten, drijfveren, overtuigingen en blokkades) en uw zelflerend vermogen. Betere zelfsturing, beter omgaan met stressvolle situaties en versterking van de eigen communicatieve vaardigheden behoren ook tot de mogelijke resultaten. Per saldo leidt coaching tot effectiever gedrag, dus tot effectievere organisatievormen waarin u als autonoom mens centraal staat en verantwoording draagt.

  De kosten
  De kosten zijn afhankelijk van de aard van de coaching. Op basis van de geschatte duur, de locatie en de reistijd wordt u een offerte geboden. Uw zorgverzekering vergoedt coaching niet.