• Englebert Psychotherapie & Coaching

 • Consultatie

  Wat is consultatie?
  U kunt mij consulteren wanneer u als psycholoog, psychotherapeut, medicus of als leidinggevende binnen een organisatie  mijn expertise inroept en mij vraagt te interveniëren bij een vastgelopen therapeutisch of werkgerelateerd proces. De consultatie vindt plaats bij u op locatie of in mijn werkruimte.

  Wanneer kiest u voor consultatie?
  Consultatie werkt het best wanneer u de noodzaak inziet te zoeken naar een oplossing, aanpak of strategie voor de onderhavige problemen en u gemotiveerd bent een onafhankelijke derde in te schakelen.
  Een consultatie biedt uitkomst wanneer een behandeling zich in een impasse bevindt en bij onopgeloste problemen op de werkvloer of in de organisatie.

  Uitgangspunten bij consultatie
  Er is behoefte aan een frisse kijk. De tot dan toe ingeslagen weg leidde niet tot verandering. Hulp van collega’s, managers of medefirmanten hebben onvoldoende geholpen.
  Een dagdeel wordt er op zijn minst vrijgemaakt om de problematiek vast te stellen en deze te formuleren.
  Bij zeer complexe vragen is het aan te bevelen een consultatieteam te vormen waarbij de ene consultant het proces leidt en de ander een reflecterende en analyserende rol vervult.
  De probleeminventarisatie vindt bij voorkeur bij u op locatie plaats met u als opdrachtgever alleen, met het team of met de andere betrokkene(n) of behandelaar(s). Indien gewenst kunt u natuurlijk ook eerst bij mij op kantoor komen praten.
  De gevolgde werkwijze, de resultaten daarvan, de meningen daarover worden geïnventariseerd. Een visie op het stagneren wordt geformuleerd en gezamenlijk wordt er op zoek gegaan naar nieuwe gezichtspunten en handelwijzen die de impasse kunnen doorbreken. Nieuwe perspectieven worden u geboden.

  De kosten
  Op grond van de omvang en de duur van het project, het aantal deelnemers, de locatie en de reistijd wordt een offerte gemaakt. De kosten worden verhoogd met de eventuele reis- en voorbesprekingkosten. Wanneer twee consultants komen wordt een dubbel uurtarief berekend.