• Englebert Psychotherapie & Coaching

 • Voorwaarden Wet BIG

  De Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de Wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) beschrijven de voorwaarden waaraan een behandeling en een behandelaar moeten voldoen. In deze wetten is onder andere bepaald dat vertrouwelijke gegevens (de privacy) uit een behandeling niet ter beschikking gesteld mogen worden aan derden zonder toestemming van de betrokken cliënt. Helaas wordt dit door behandelaars en de instellingen waar zij werken vaak niet zorgvuldig naar de cliënt toe gecommuniceerd.

 • Beroepscode

  Bij de uitoefening van mijn beroep als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik gehouden aan een aantal regels die in uw en in mijn belang geformuleerd zijn. Alle overheidsgeregistreerde psychotherapeuten (Wet BIG) behoren zich aan deze beroepscode te houden.

  Zie hiervoor: Beroepscode NIP

 • Uw rechten

  Wanneer u besluit in psychotherapie te gaan, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw behandelaar, een overeenkomst met rechten en plichten. Deze rechten en plichten staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

  Rechten die u heeft wanneer u in psychotherapie gaat zijn:

  • recht op informatie
  • recht op geheimhouding van uw gegevens
  • recht op inzage van uw dossier
  • recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • recht om een klacht in te dienen. Zie hiervoor 

  Diverse cliëntenorganisaties kunnen u behulpzaam zijn bij het opkomen voor uw rechten (zie bijv. http://www.kdvp.nl/  en http://www.psychotherapie.nl