• Englebert Psychotherapie & Coaching

  • Kwaliteitsstatuut GGZ

    Om uw behandeling van uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, schrijft per 1 januari 2017 De Zorgverzekeringswet voor, dat de behandelaar moet voldoen aan de voorwaarden die beschreven worden in het "Kwaliteitsstatuut GGZ".  

    Vandaar dat u op mijn website informatie vindt die ik verplicht ben te vermelden. Ga hiervoor naar Algemene zaken/ aanmelding/  kwaliteitsstatuut