Englebert Psychotherapie Coaching Mediation en Consultatie Den Haag BIGEnglebert Psychotherapie & Coaching

Een oplossing voor uw probleem

Heeft u vaak last van spanningsklachten, voelt u zich gedeprimeerd, heeft u problemen in uw relatie, binnen uw gezin of op het werk? Bekijk dan deze website en lees welke mogelijkheden er zijn om uw problemen aan te pakken. Voor vragen kunt u mij elke dag bereiken tijdens het telefonisch spreekuur, behalve dinsdag, van 10.30 uur tot 11.00 uur. Klik hier voor de contactgegevens.

Psychotherapie
U kunt bij mij terecht voor individuele, partnerrelatie- en gezinstherapie en eerstelijns psychologische hulp.

Coaching
Bij bepaalde problematiek is psychologische coaching de tweede optie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personal coaching en executive coaching, psychodynamische coaching en systeem-dynamische coaching.

Consultatie
Tot slot kunnen cliënten, collega’s of instellingen individuele of systemische consultatie  aanvragen. Psychodiagnostisch onderzoek kan hierbij soms een zinvolle aanvulling zijn.

Mediation
Bij echtscheiding, familieproblemen of arbeidsconflicten kan mediation worden ingezet.

Het samenwerken met u en uw omgeving

Een zorgvuldige afstemming met u staat in mijn werkwijze centraal. U krijgt een zorgvuldige en respectvolle behandeling vanuit een systemisch en psychodynamisch denkkader, waar absolute vertrouwelijkheid gegarandeerd is. Samen werken wij aan het opheffen c.q. verbeteren van de problemen. Partners, gezinsleden of collega’s kunnen bij de behandeling betrokken worden.

Opleiding en ervaring

Bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ben ik als psycholoog specialist geregistreerd: klinisch psycholoog (wet-BIG). Daarnaast ben ik als psychotherapeut geregistreerd (wet-BIG). In 1976 begon ik als communicatievaardigheidstrainer. In 1980 werd ik psycholoog , later psychotherapeut en mediator. Afhankelijk van de aard, de vraagstelling en uw mogelijkheden werk ik met het gedachtegoed uit de cognitieve gedragstherapie, de systeemtherapie of de kortdurende psychodynamische (inzichtgevende) therapie.

Vertrouwelijkheid

U kunt ervan verzekerd zijn dat de door u aan mij verschafte persoonlijke informatie met maximale zorgvuldigheid wordt behandeld. U kunt  vertrouwen op mijn discretie, onafhankelijkheid en privacybescherming.

 

Drs. J.A.I. Englebert
Laan van Meerdervoort 850
2564 AS Den Haag
Telefoon: (070) 368.76.76.
E: info@englebertonline.nl
W: www.englebertonline.nl
Telefonisch spreekuur
op werkdagen van
10:30-11:00 uur
(behalve dinsdag)Englebert Psychotherapie Coaching Mediation en Consultatie Den Haag BIG

pijl Nieuws

Verwijst uw huisarts u door naar een psycholoog of psychiater dan eist het nieuwe Zorgverzekeringsstelsel  sinds 1 januari 2014 dat op de nota vertrouwelijke gegevens van u, via het internet, naar een landelijke database (de DIS) moeten worden gestuurd. Voorheen was vertrouwelijkheid, privacybescherming van patiëntgegevens (diagnose, aard van de problematiek en de behandeling) en het medisch beroepsgeheim voor psychotherapeuten een sine qua non. Een groep kritische psychotherapeuten heeft daarom vorig jaar bij de rechtbank geprocedeerd.

November 2013 heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat de te versturen nota’s naar de Zorgverzekeraar  patiëntgegevens bevatten die in strijd zijn met “Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens” (EVRM) en met de “Wet Bescherming Persoonsgegevens “(WBP). (zie www.kdvp.nl en www.devrijepsych.nl ). De NZa werd verplicht een Opt-Out regeling te maken waarmee patiënt en therapeut een overeenkomst kunnen aangaan waarin zij vastleggen dat zij geen enkel gegeven op de nota aan de zorgverzekering vermeld willen zien waaruit afgeleid kan worden welke psychologische of psychiatrische problematiek behandeld wordt.

Op grond van deze rechterlijke uitspraak werkt Englebert Psychotherapie & Coaching alleen met deze Opt-Out regeling. Dus, wanneer u de nota betreffende  ‘verzekerde zorg’ bij uw zorgverzekering wilt indienen, weet dan dat er bij mij uit het oogpunt van privacy bescherming , het medisch beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid uitsluitend met bovengenoemde regeling gewerkt wordt.